منوی اصلی
مطالب پیشین
تدبر در قرآن
آیه قرآن
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
درباره
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
کاربردی
امام حسین (ع) : هرکس زبانش راستگو باشد کردارش پاکیزه باشد و هرکس نیت خیر داشته باشد روزیش فراوان گردد و هرکس با زن و بچه اش خوشرفتار باشد عمرش طولانی شود.

ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 323تا کسی را به سه چیز نیازموده ای وی را دوست خود مخوان:

1- او را به خشم بیاور و بنگر که در این حال آیا از حق به سوی باطل می گراید.

2- او را به درهم و دینار (مسائل مادی) امتحان کن.

3- با او همسفر شو و در سفر او را بیازمای
.